Van de bestuurstafel

Van de Bestuurstafel

In dit menu wordt verslag gedaan van zaken die besproken zijn in de diverse bestuursvergaderingen.
Hiermee beoogt het bestuur bij te dragen aan een transparante besluitvorming, passend bij het open klimaat binnen onze vereniging.
De berichtgeving wordt verzorgd door de secretaris.

Reacties zijn welkom en kunnen per e-mail aan het secretariaat>> worden gestuurd.

Ook kunt U zich in persoon tot een bestuurslid wenden met uw vraag of opmerking.

 

Club Info

Ledenmutaties 2021 01-12-2021 -
Ledenmutaties 2020 15-01-2021 -