FAQ speelrecht en facturering 2023
%PM, %15 %588 %2022 %14:%nov

FAQ speelrecht en facturering 2023

FAQ speelrecht en facturering 2023.

 1. Kan ik in 2023 ook gespreid betalen?
  1. Ja op dezelfde condities als in 2022. Met een verplichte incasso.
 1. Moet er dan een nieuwe incassomachtiging worden afgegeven?
  1. Ja deze zal medio eind november begin december door “de Zaanse” worden toegezonden om in te vullen en te ondertekenen.
 1. Kan ik met Premium 9 holes 75 ronden ook 18 holes spelen?
  1. Je kunt alleen een ronde van 9 holes Indien je 18 holes wilt lopen moet je een greenfee voor 9 holes bijkopen.Let wel dat er dan 2 x 9 holes geboekt moeten worden. 18 holes kan niet geboekt worden
 1. Kan ik een speelrecht kopen als ik geen lid ben van de Zaanse Golf Club?
  1. Nee. Een speelrecht kan alleen worden aangegaan door leden van de Zaanse Golf Club.
 1. Wanneer wordt de Loyalty (VIP) card geïntroduceerd?
  1. Deze wordt per 1 januari 2023 geïntroduceerd. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit uiterlijk 1 april 2023 maar verwachting is
 1. Wat kost een Loyalty card?
  1. Deze kost € 75,- Dit is de richtprijs, definitief tarief wordt nog vastgesteld
 1. Wat krijg ik daarvoor?
  1. Locker beneden klein   € 98,00
  2. Locker beneden groot  € 144,00
  3. Locker boven klein       € 88,00
  4. Locker boven groot      € 134,00
 1. Kan ik als lid zonder speelrecht op “de Zaanse” een greenfee kopen tegen gereduceerd tarief?
  1. Ja dit is mogelijk tot het moment dat de VIP (loyalty = VIP) card wordt geïntroduceerd. Na introductie van de Loyalty card kan je alleen een greenfee tegen gereduceerd tarief kopen als je een loyalty card hebt.
 1. Kan een lid van de Zaanse Golf Club met speelrecht zonder loyalty (VIP)card een gast introduceren tegen het introductie tarief?
  1. Ja Iemand kan maximaal 5x per jaar geïntroduceerd worden op de ZAANSE ongeacht door welk lid (enkel leden met speelrecht). De geïntroduceerde wordt geacht samen met de persoon te lopen die de introductie verzorgd. Een lid (met speelrecht) kan onbeperkt introduceren. Leden zonder speelrecht kunnen niet geïntroduceerd worden en niet introduceren.
 1. Als lid van de Zaanse Golf Club heb ik ook in 2023 10% korting op de golfshop artikelen.
  1. Ja
 1. Zijn de prijzen voor de lockers in 2023 ongewijzigd?
  1. Nee. Deze worden aangepast:
   1. Locker beneden klein   € 98,00
   2. Locker beneden groot  € 144,00
   3. Locker boven klein       € 88,00
   4. Locker boven groot      € 134,00
 1. Kan ik met een Weekend speelrecht op vrijdagmiddag 15:00 uur spelen?
  1. Dit is bijgesteld. Een Weekend speelrecht gaat in op vrijdag 15:00 uur.
 1. Kan ik eind 2022 mijn speelrecht opzeggen en bijvoorbeeld in april weer een speelrecht afnemen?
  1. Nee. Het speelrecht voor huidige leden die ook volgend jaar willen spelen geldt voor een geheel jaar. Later instappen is niet mogelijk.
  2. Indien een lid einde jaar opzegt en later in het opvolgend jaar weer wil instappen betaalt administratie/entree kosten gelijk aan de greenfee (speelrecht) voor de maanden dat hij later Exacte regeling wordt nog uitgewerkt
 1. Opzeggen en wijzigen:
  1. Opzeggen van het speelrecht dient voor 1 december te zijn
  2. Wijzigen van het speelrecht dient voor 1 december te zijn
 1. Bij ernstige en langdurige ziekte, operaties of fysieke beperking door een ongeval kan restitutie van het speelrecht worden verkregen?
  1. Ja. Aanvraag hiervoor indienen bij de baanmanager via management@dezaanse.nl
 1. Ik heb nu in 2022 een Sunset In 2023 komt daar verandering in. Als je in 2022 een Sunset speelrecht hebt naar welk abonnement wordt deze 'automatisch' overgezet? (blijkt niet duidelijk in de berichtgeving van 14 oktober jl.)
  1. Sunset 2022 wordt Sunset+Weekend in 2023
 1. Als een huidig lid in 2022 gaat opzeggen en in het nieuwe jaar (bijv. 1 juli) weer lid wordt, dan moet de persoon het hele jaar (12 mnd) Hoe zit dat met iemand die bijv. op 1 juli 2023 lid wordt? Betaalt deze persoon dan ook 12 mnd contributie?
  1. Zie vraag 13 Als iemand op 1 juli lid wordt dan gaan we ervan uit dat deze lid blijft in het volgend jaar. Mocht deze toch uitstappen en weer instappen dan geldt dezelfde regel als bij huidige leden.
 1. Is het mogelijk mijn speelrecht gedurende het jaar te veranderen? BV van Sunset naar
  1. Ja dat kan, upgraden wel, downgraden niet

-