Richtlijnen

 

RICHTLIJNEN VOOR BEGINNENDE GOLFERS VOOR CLUBLEDEN EN REGISTRATIELEDEN (2020)

 

Wanneer u voor het eerst de golfsport gaat beoefenen komt uw handicap op code 90 te staan. Dit betekent dat u nog niet gerechtigd bent om op de baan te spelen. Uw lidcode bestaat uit 3 of 4 letters of de letter V en 1 of meer cijfers. Het is belangrijk dat u deze code FOUTLOOS op iedere scorekaart vermeldt, b.v. ZAAN1. Dus geen strepen, Romeinse cijfers of andere varianten. Uw “vorderingen” kunt u terugvinden op de ledenpagina’s van de website of op de ZUIL in de hal van het clubhuis.

 

Hoe krijg ik Baanpermissie ?

U dient zich te wenden tot één van onze pro’s. Hij zal beoordelen of uw spelniveau en kennis van de golfetiquette en golfregels voldoende zijn voor het verkrijgen van Baanpermissie. Als u voldoet aan de vereisten wordt door de Baanmanager uw Baanpermissie aangevraagd en moet u kiezen voor a: Registratielid worden, of b: lid worden van de Zaanse Golfclub. U hebt dan speelrecht op de baan vanaf de oranje tees op bepaalde tijden, doch uitsluitend onder begeleiding van een (ZGC-)lid, dat minimaal in het bezit moet zijn van handicap 54. Uw handicapcode komt op 70 te staan. Niet spelende leden dienen greefee te betalen.

Wanneer kan ik Regelexamen doen ?

Door de ReHaCo (Regel- en Handicapcommissie) wordt minimaal 3 maal per jaar een Regelcursus gegeven met op de laatste bijeenkomst het Theorie Examen (zie de website voor data). U kunt zich aanmelden voor het Regelexamen via een inschrijflijst op het prikbord of een mailtje te sturen naar Rehaco@zaansegolfclub.nl. Leden kunnen gratis deze sessie volgen. Niet-leden betalen €25,-. Heeft u Baanpermissie en het Regelexamen gehaald dan komt uw handicapcode op 55 te staan.

Hoe krijg ik een EGA (European Golf Association) handicap van 54-0?

Na het behalen van handicapcode 55 kunt u beginnen met het inleveren van scorekaarten uitgaande van handicap 54. Het vooraf registreren van de Q-kaart is een belangrijk onderdeel van het handicapsysteem en kan via de volgende systemen:

  • Via de website van de golfclub

  • Via de digitale zuil op de golfclub (na afloop meteen scores invoeren!)

  • Via de app van Golf.nl

Het is ook toegestaan om een mondelinge afspraak te maken op de 1e tee en de scorekaart na de ronde via een van de bovenstaande systemen in te voeren. De fysieke scorekaart hoeft niet meer te worden ingeleverd. Belangrijk is om zoveel mogelijk scorekaarten in te leveren, om een zo relalistisch mogelijke handicap te verkrijgen.

Voor het lopen van een gewone of qualifying ronde van 9 of 18 holes kunt u de handicaptabellen raadplegen die in de hal hangen.

Voor ieder stablefordpunt boven de 18 (bij 9 holes) of 36 (bij 18 holes) gaat u tot handicap 36 1 punt naar beneden. Bij een minder goede kaart wordt de handicap niet verhoogd.

Voorbeeld: U gaat uit van handicap 54 en u maakt een score van 40 stablefordpunten. Uw handicap wordt dan 54 (behaalde scores 40 36) = 50.

Markers dienen minimaal handicap 54 te bezitten. U krijgt een nieuw NGF pasje.

Wanneer u een score maakt waarbij uw handicap beneden de 36 komt, dan gaat dit als volgt:

Voorbeeld: U heeft handicap 38 en u maakt een score van 39 stablefordpunten. Eerst worden er 2 punten afgetrokken van 38 tot 36. Dan blijft er nog 1 punt over. Die wordt beneden de 36 volgens de NGF regels verlaagd met 0,5 per punt. Uw EGA handicap wordt 35,5. U krijgt geen nieuw NGF pasje. Bij een minder goede kaart wordt uw handicap die lager is dan 36 volgens een tabel verhoogd tot maximaal 36. Vindt u dat uw handicap van 36 niet meer bij uw niveau past, dan kunt u, in overleg met de Handicap Commissie, uw handicap laten verhogen tot boven de 36.

 

Verdere belangrijke informatie:

  • Een speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn handicap.

  • Onjuiste of te laat ingeleverde scores worden als “No Return” geregistreerd.

  • Een Q-kaart (met label) gespeeld op een andere (vreemde) Baan dan de Zaanse dient: a.geregistreerd te worden op de vreemde club òf b.binnen 14 dagen thuis op de website òf

c.binnen 14 dagen fysiek op de Zaanse ingeleverd te worden.

  • De EGA handicap van 36 wordt in principe niet verhoogd. Vindt u dat uw handicap van 36 niet meer voldoet aan uw niveau, dan kunt u deze in overleg met de Handicapcommissie laten aanpassen.

  • Van rondes in het buitenland gespeeld, kunnen vanaf 1 januari 2015 ook Qualifying scorekaarten ingeleverd worden. Deze scorekaarten dienen binnen 14 dagen na terugkomst in Nederland digitaal of fysiek ingeleverd te worden.

 

REHACO 2020

ReHaCo Richtlijnen